Zákaznícka podpora:info@fishingbox.sk

Všetko o nákupe

Doprava a platba

CENA DOPRAVY :

Poštovné náklady sú rozdelené podľa hmotnosti objednávky. Hmotnosť Vám prepočíta v košíku.

ZÁSIELKOVŇA:

objednávky len do 5kg     3,90 €

KURIÉR GLS:

objednávka do 25kg       4,70 €

objednávka 25-30kg       6,90 €

objednávka 30-50kg     15,90 €

 

Doprava nad 50€ a do 25 kg je ZDARMA.

 

 


PLATBA:

Dobierka - za tovar zaplatíte až priamo kuriérovi, ktorý Vám doručí zásielku.  Príplatok za dobierku je účtovaný vo výške 1,50 €.

Platba prevodom vopred na náš účet - pri prevode treba rátať s 24 hodinovým prevodom počas pracovných dní medzi bankami. Tento spôsob platby je bez príplatku. 

               Bankový účet:  IBAN:SK72 8330 0000 0029 0184 9924  Fio banka  

Platba kartou prostredníctvom platobnej brány Barion - bez príplatku


              barion-web


banner-nakup v kč – kópia

CENA DOPRAVY DO ČR:

Poštovné náklady jsou rozděleny podle hmotnosti objednávky. Hmotnost Vám přepočítá v košíku.

ZÁSILKOVNA:

objednávky jen do 5kg     90 Kč

- dlouhé balíky (pruty), není možné zaslat na Zásilkovnu, bezpečně Vám je ale dopraví až domů kurýr

 

KURÝR GLS:

objednávka do 25kg       150 Kč

objednávka 25-30kg       250 Kč

objednávka 30-50kg       450 Kč

 


PLATBA:

Dobírka za zboží zaplatíte přímo kurýrovi, který Vám doručí zásilku. Příplatek za dobírku je účtován ve výši 39 Kč.

Platba převodem předem na náš účet - při převodu třeba počítat s 24 hodinovým převodem během pracovních dnů mezi bankami. Tento způsob platby je bez příplatku.

 

               Bankový účet:  2201849931/2010  Fio banka v Kč

Platba kartou prostřednictvím platební brány Barioni - bez příplatku


              barion-web

Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku pre prípad straty prepravcom.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ponúkaný v eshope, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. peňažné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na účet uvedený v odstúpení od zmluvy (tlačivo nájdete nižšie)

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalí.

 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 9. Tovar je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

 10.  K vrátenému tovaru priložte vyplnené odstúpenie od zmluvy:   (vypíšte ručne na papier, alebo skopírujte do Wordu)


  Odstúpenie od zmluvy

   

  — Komu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

  — Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :  ....................   

  —  Číslo objednávky alebo faktúry: ................   

  —  Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............   

  —  Číslo účtu na ktorý požadujem vrátiť peniaze za tovar: ..............   

  —  Podpis spotrebiteľa:  ..............   

  —  Dátum: ..............   

   

   


  alebo použite oficiálny dokument zverejnený na nakupujbezpecne.sk
Reklamácia

Na odoslanie reklamácie využite rýchle online podanie:

 

 

 

Adresa pre doručenie reklamácie:

FISHINGBOX.sk
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Drevárska 97
929 01 Dunajská Streda

 

V prípade, že ste reklamáciu nepodali online, pribaľte do balíka informácie o reklamácii:

Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru

- konkrétny popis závady

- reklamovaný výrobok

- kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

- adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

 

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.Viac info o reklamácii a jej riešení nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.

Výmena tovaru
 

V prípade výmeny je nutné tovar zaslať na našu adresu: 

FISHINGBOX.sk
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Drevárska 97
929 01 Dunajská Streda

- tovar bezpečne zabaľte
- pribalte vyplnený FORMULÁR a priložte faktúru, ktorú sme poslali v balíku s tovarom 
- vytvorte si novú objednávku a do poznámky napíšte, že si prosíte započítať rozdiel ceny s vrátenou objednávkou (doplňte č.objednávky, ktorú vraciate) 
- balíček odošlite na našu horeuvedenú adresu


Na vrátený nepoškodený tovar Vám bude vystavený dobropis. 

Vrátenie zásielky
 

  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.


     Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

     V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok v zmysle § 7 a nasl. zákona č.102/2014 Z. z vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov na dopravu vo výške najlacnejšieho bežného dopravného ponúkaného u predávajúceho. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. 

     Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

     Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( formulár na link nájdete nižšie )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@fishingbox.sk , alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: 
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o., FishingBox.sk, Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda / odporúčame doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní v prípade straty/  

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE PDF

FORMULÁR NA STIAHNUTIE WORD

Alebo využite na informácie o vrátení online podanie:

 

 

 

Doprava a platba do ČR

CENA DOPRAVY :

Poštovné náklady jsou rozděleny podle hmotnosti objednávky. Hmotnost Vám přepočítá v košíku.

ZÁSILKOVNA:

objednávky jen do 5kg     90 Kč

- dlouhé balíky (pruty), není možné zaslat na Zásilkovnu, bezpečně Vám je ale dopraví až domů kurýr

 

KURÝR GLS:

objednávka do 20kg       150 Kč

objednávka 20-30kg       250 Kč

objednávka 30-50kg       450 Kč

 


PLATBA:

Dobírka za zboží zaplatíte přímo kurýrovi, který Vám doručí zásilku. Příplatek za dobírku je účtován ve výši 39 Kč.

Platba převodem předem na náš účet - při převodu třeba počítat s 24 hodinovým převodem během pracovních dnů mezi bankami. Tento způsob platby je bez příplatku.

 

               Bankový účet:  2201849931/2010  Fio banka v Kč

Platba kartou prostřednictvím platební brány Barioni - bez příplatku


              barion-web

Obchodní podmínky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fishingbox.sk a jeho podstránkach, ktorého prevádzkovateľom je SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. so sídlom Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, IČO: 50 751 999, DIČ: 2120475104. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.fishingbox.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.fishingbox.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Objednanie tovaru a služieb

 

Internetový obchod www.fishingbox.sk Vám ponúka možnosť nákupu priamo z vášho domova, pričom nakupovať môžete nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, respektíve prostredníctvom e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne zaniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny, či dodávaného tovaru zo strany dodávateľa, má prevádzkovateľ právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

Potvrdenie objednávky

 

Okamžite po objednaní dostanete do e-mailu zadaného v objednávke kópiu objednávky. Tento e-mail je automatický a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po odoslaní potvrdenia objednávky. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. V prípade nejasností vo vašej objednávke Vás budeme samozrejme kontaktovať, aby sme problém vyriešili v čo najkratšom čase.

 

Dodacie lehoty

 

Tovar odosielame spravidla do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. www.fishingbox.sk si však vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách. 

 

 

Doprava

 

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou GLS a Zásielkovňou (iba objednávky do 5kg).

Poštovné náklady sú rozdelené podľa hmotnosti objednávky. Hmotnosť Vám prepočíta v košíku.

Objednávky do 20 kg Vám donesie kuriér len za 3,90 €, pri objednávke nad 150€ je doručenie  zadarmo (do 25kg).

Objednávky do 30 kg Vám donesie kuriér za 6,90 € a objednávky do 50 kg Vám donesie kuriér za 15,90 €. 

 

Spôsoby platby

 

a.) Dobierka - za tovar zaplatíte až priamo kuriérovi, ktorý Vám doručí zásielku - je možná aj platba kartou. Príplatok za dobierku je účtovaný vo výške 1,50 €.

b.) Platba prevodom vopred na náš účet - pri prevode treba rátať s 24 hodinovým prevodom počas pracovných dní medzi bankami. Tento spôsob platby je bez príplatku. 

Bankový účet: 

IBAN: SK72 8330 0000 0029 0184 9924  Fio banka      /   FIOZSKBAXXX

c.) Platba kartou prostredníctvom platobnej brány Barion - bez príplatku
                      barion-web

Pri niektorých objednávkach s vyššou hodnotou či hmotnosťou nie je možné zaslať objednávku na dobierku.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

a.) Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, teda stornovať objednávku do 24 hodín od odoslania. Musí tak urobiť zaslaním e-mailu na info@fishingbox.sk , v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text  "STORNO OBJEDNÁVKY". Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto suma vrátená prevodom na jeho účet do max. 48 hodín.

b.) Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením e-mailom na info@fishingbox.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu vrátená celková suma za tovar, ktorú uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti tovaru.

Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim.   FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

c.) Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Reklamácie

 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu (Fishingbox.sk, Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda) dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Späť bude vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

 

Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru

- konkrétny popis závady

- reklamovaný výrobok

- kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

- adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

 

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.

 

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. so sídlom Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, IČO: 50 751 999, DIČ: 2120475104, info@fishingbox.sk. Údaje môže registrovaný spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

 

Vlastníctvo tovaru

 

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom prevádzkovateľa stránky www.fishingbox.sk. Vyhradzujeme si právo neodosielať objednávky zákazníkom, ktorí opakovane neprevzali zásielky bez odôvodnenia.

 

Kontakt:

email: info@fishingbox.sk

 

Záverečné ustanovenia

 

a.) Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.fishingbox.sk.

b.) Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.

c.) Všetky informácie uverejnené na stránkach www.fishingbox.sk, nesmú byť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa, použité na účely ďalšieho šírenia a kopírovania.

d.) Podmienky sú platné od 01.03.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zákony a predpisy:

- zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník

- zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

- zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2020

 

 

Kto jsme

Sme špecializovaný rybársky e-shop zameraný na všetky spôsoby domáceho rybolovu.

Našou silnou stránkou sú FEEDER a PRÍVLAČ, ponúkame však aj produkty pre ostatný typ rybolovu, ako aj špeciálne výrobky pre KAPRÁROV

Všetok tovar, ktorý vidíte na našich stránkach je 99% skladom v našich skladoch. Nakoľko pracujeme s viacerými skladmi v Európe, tovar Vám doručíme do týždňa

sklady

 V prípade vrátenia tovaru, reklamácie alebo výmeny komunikujete s našou slovenskou pobočkou.

 FishingBox_logo_1 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro , vložka 44092/T-Zbl 


SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. 
so sídlom Hviezdna 8, 931 01 Šamorín
IČO: 50 751 999
DIČ: 2120475104   neplatca DPH

poštová adresa:  Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

e-mail: info@fishingbox.sk
kontakt: 0907 660 222

 

facebook:       FishingboX.skcz 

instagram:      fishingbox.sk


Bankové spojenie:

IBAN:                   SK72 8330 0000 0029 0184 9924
SWIFT:                 FIOZSKBAXXX
Peňažný ústav:    FIO BANKA

Variab. symbol:  číslo vašej objednávky

pri platbe v Kč:     2201849931/2010  Fio banka


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/ 5512 689 - 90
fax č.: 033/ 5512 656


 

#FORM[code=contact]#

Kontakt:

 

     Fakturačná adresa:

     SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.

     Hviezdna 8

     931 01  Šamorín 

     IČO:  50 751 99

     Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: sro, vložka č: 44092/T

 

     Poštová adresa:

     SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.

     Fishingbox.sk

     Drevárska 97

     929 01 Dunajská Streda


INFO

  stav objednávok:           info@fishingbox.sk   0905 123 123

  otázky k produktom :     prosím píšte na info@fishingbox.sk  s kódom tovaru a otázkou, otázku preveríme v sklade a odpovieme