Zákaznícka podpora:info@fishingbox.sk

Všetko o nákupe

Doprava a platba

CENA DOPRAVY :

Poštovné náklady sú rozdelené podľa hmotnosti objednávky. Hmotnosť Vám prepočíta v košíku.

ZÁSIELKOVŇA:

objednávky len do 5kg     2,90 €

KURIÉR GLS:

objednávka do 20kg       3,90 €

objednávka 20-30kg       6,90 €

objednávka 30-50kg     15,90 €

 

Doprava nad 30€ a do 20 kg je ZDARMA.

Ku každej objednávke dostanete DARČEK !!! 


PLATBA:

Dobierka - za tovar zaplatíte až priamo kuriérovi, ktorý Vám doručí zásielku.  Príplatok za dobierku je účtovaný vo výške 1,50 €.

Platba prevodom vopred na náš účet - pri prevode treba rátať s 24 hodinovým prevodom počas pracovných dní medzi bankami. Tento spôsob platby je bez príplatku. 

               Bankový účet:  IBAN:SK72 8330 0000 0029 0184 9924  Fio banka  

Platba kartou prostredníctvom platobnej brány Barion - bez príplatku


              barion-web


banner-nakup v kč – kópia

CENA DOPRAVY DO ČR:

Poštovné náklady jsou rozděleny podle hmotnosti objednávky. Hmotnost Vám přepočítá v košíku.

ZÁSILKOVNA:

objednávky jen do 5kg     90 Kč

- dlouhé balíky (pruty), není možné zaslat na Zásilkovnu, bezpečně Vám je ale dopraví až domů kurýr

 

KURÝR GLS:

objednávka do 20kg       150 Kč

objednávka 20-30kg       250 Kč

objednávka 30-50kg       450 Kč

 

Ke každé objednávce dostanete DÁREK !!!


PLATBA:

Dobírka za zboží zaplatíte přímo kurýrovi, který Vám doručí zásilku. Příplatek za dobírku je účtován ve výši 39 Kč.

Platba převodem předem na náš účet - při převodu třeba počítat s 24 hodinovým převodem během pracovních dnů mezi bankami. Tento způsob platby je bez příplatku.

 

               Bankový účet:  2201849931/2010  Fio banka v Kč

Platba kartou prostřednictvím platební brány Barioni - bez příplatku


              barion-web

Odstúpenie od zmluvy
 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku pre prípad straty prepravcom.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ponúkaný v eshope, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. peňažné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na účet uvedený v odstúpení od zmluvy (tlačivo nájdete nižšie)

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalí.

 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 9. Tovar je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Kostolné Kračany 26, 93003 Kostolné Kračany

 10.  K vrátenému tovaru priložte vyplnené odstúpenie od zmluvy:   (vypíšte ručne na papier, alebo skopírujte do Wordu)


  Odstúpenie od zmluvy

   

  — Komu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Kostolné Kračany 26, 93003 Kostolné Kračany

  — Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :  ....................   

  —  Číslo objednávky alebo faktúry: ................   

  —  Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............   

  —  Číslo účtu na ktorý požadujem vrátiť peniaze za tovar: ..............   

  —  Podpis spotrebiteľa:  ..............   

  —  Dátum: ..............   

   

   


  alebo použite oficiálny dokument zverejnený na nakupujbezpecne.sk
Reklamácia

Na odoslanie reklamácie využite rýchle online podanie:

 

 

 

Adresa pre doručenie reklamácie:

FISHINGBOX.sk
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Kostolné Kračany 26
93003 Kostolné Kračany

 

V prípade, že ste reklamáciu nepodali online, pribaľte do balíka informácie o reklamácii:

Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru

- konkrétny popis závady

- reklamovaný výrobok

- kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

- adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

 

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.Viac info o reklamácii a jej riešení nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.

Výmena tovaru

V prípade výmeny je nutné tovar zaslať na našu adresu: 

FISHINGBOX.sk
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Kostolné Kračany 26
93003 Kostolné Kračany

- tovar bezpečne zabaľte
- pribalte vyplnený FORMULÁR a priložte faktúru, ktorú sme poslali v balíku s tovarom 
- vytvorte si novú objednávku a do poznámky napíšte, že si prosíte započítať rozdiel ceny s vrátenou objednávkou (doplňte č.objednávky, ktorú vraciate) 
- balíček odošlite na našu horeuvedenú adresu


Na vrátený nepoškodený tovar Vám bude vystavený dobropis. 

Vrátenie zásielky
 

  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.


     Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

     V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok v zmysle § 7 a nasl. zákona č.102/2014 Z. z vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov na dopravu vo výške najlacnejšieho bežného dopravného ponúkaného u predávajúceho. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. 

     Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

     Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( formulár na link nájdete nižšie )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@fishingbox.sk , alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: 
SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o., FishingBox.sk, Kostolné Kračany 26, 930 03 Kostolné Kračany / odporúčame doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní v prípade straty/  

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE PDF

FORMULÁR NA STIAHNUTIE WORD

Alebo využite na informácie o vrátení online podanie: