O NÁS

VIP členstvo

VIP-clenstvo-WEB

 

Rybárske výhody na mieru!

 

💰15% ZĽAVA NA KAŽDÝ NÁKUP PO REGISTRÁCII

Staňte sa súčasťou nášho VIP klubu na www.fishingbox.sk a získajte 15% zľavu na všetko! S VIP členstvom nakupujete vždy výhodne!

 

🚀PRVÝ PRÍSTUP K LIMITOVANÝM PONUKÁM A SÚŤAŽIAM

Ako VIP člen dostanete prednostný prístup ku špeciálnym ponukám

 

🔄REKLAMÁCIE BEZSTAROSTNE- VÝMENA TOVARU KUS ZA KUS

S VIP členstvom nebudete mať starosti s reklamáciami. V prípade akýchkoľvek problémov vymeníme Váš zakúpený tovar kus za kus* bez zbytočného zdržovania.

 

Registrujte sa ešte dnes a prežite rybársky rok 2024 s výhodami VIP členstva na www.fishingbox.sk 

 

PRAVIDLÁ VIP ČLENSTVA

 • VIP členstvo je určené len pre zákazníkov eshopu Fishingbox.sk.
 • Účasť vo VIP členstve používateľa k ničomu nezaväzuje.
 • Členovia VIP musia mať registrovaný účet, schválenie registrácie potvrdíme e-mailom
 • Nákupy s VIP zľavou je možné uskutočniť len s prihlásením do svojho účtu, kde sa Vám zobrazia ceny po zľave
 • Získané zľavy platia na celý nezľavnený sortiment v ponuke e-shopu Fishingbox.sk
 • VIP zľavy nie je možné kombinovať s inými druhmi zliav
 • Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu alebo ho ukončiť.

 

KDE MÔŽEM VIDIEŤ VERNOSTNÚ ZĽAVU?

 Výšku zľavy, na ktorú máte nárok, uvidíte započítanú priamo vo svojom košíku.

 

REGISTRÁCIA

Kontakt

INFO

WhatsApp_iconWhatsapp:  +421 907 660 222

 facebook-icon-512x512-seb542ju Facebook:       Fishingbox

 Instagram_icon Instagram:      Fishingbox

 

STAV OBJEDNÁVOK:        

info@fishingbox.sk   0907 660 222  pre informácie o stave vašich objednávok volajte a píšte

každý pracovný deň v čase od 8:30 do 15:30

Odpovedáme na email alebo chat v priebehu niekoľkých minút.

 

OTÁZKY KU PRODUKTOM:    

Ak máte otázky ku produktom, prosím zasielajte ich s kódom produktu na email info@fishingbox.sk

Vašu požiadavku preveríme a obratom vás kontaktujeme.

   

 Fakturačná adresa:

     All In Trade s.r.o.

     Drevárska 97

     929 01 Dunajská Streda

     IČO: 51854686

     DIČ: 2120816027

 

     Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: sro, vložka č: 44092/T

 

     Poštová adresa:

     All In Trade s.r.o.

     Drevárska 97

     929 01 Dunajská Streda

     IČO: 51854686

     DIČ: 2120816027

 

 

 

Kto sme

Sme špecializovaný rybársky e-shop zameraný na všetky spôsoby domáceho rybolovu.

Našou silnou stránkou sú FEEDER a PRÍVLAČ, ponúkame však aj produkty pre ostatný typ rybolovu, ako aj špeciálne výrobky pre KAPRÁROV

Všetok tovar, ktorý vidíte na našich stránkach je 99% skladom v našich skladoch. Nakoľko pracujeme s viacerými skladmi v Európe, tovar Vám doručíme do týždňa

sklady

 V prípade vrátenia tovaru, reklamácie alebo výmeny komunikujete s našou slovenskou pobočkou.

Fishingbox_IG 

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro , vložka 44092/T-Zbl 

 

All In Trade s.r.o.

Drevárska 97

929 01 Dunajská Streda

IČO: 51854686

DIČ: 2120816027

 neplatca DPH

poštová adresa:  Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

e-mail: info@fishingbox.sk
kontakt: 0907 660 222

 

facebook:       FishingboX.skcz 

instagram:      fishingbox.sk


Bankové spojenie SK:

IBAN:                   SK07 8330 0000 0025 0279 1251
SWIFT:                 FIOZSKBAXXX

Variab. symbol:  číslo vašej objednávky


Bankové spojenie CZ:

IBAN:                    SK76 8330 0000 0020 0281 1172
SWIFT:                 FIOZSKBAXXX


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/ 5512 689 - 90
fax č.: 033/ 5512 656


 

Kontakt:

 

     Fakturačná adresa:

     All In Trade s.r.o.

     Drevárska 97

     929 01 Dunajská Streda

     IČO: 51854686

     DIČ: 2120816027

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: sro, vložka č: 44092/T

 

     Poštová adresa:

     All In Trade s.r.o.

     Drevárska 97

     929 01 Dunajská Streda


INFO

  stav objednávok:           info@fishingbox.sk   0907 660 222

  otázky k produktom :     prosím píšte na info@fishingbox.sk  s kódom tovaru a otázkou, otázku preveríme v sklade a odpovieme

 

Podmienky Súťaže

Všeobecné podmienky súťaží

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže  vykonávané v rámci aktivít portálu fishingbox.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť All In Trade s.r.o so sídlom Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda IČO: 51854686
  DIČ: 2120816027 neplatca DPH, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro , vložka 44092/T-Zbl 
 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  • Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy , dátumu narodenia a telefónneho čísla na stránke súťaže,
  • Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže, napr. zodpovedá všetky otázky súťaže, zaregistruje sa do mailingového listu, apod.
 2. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo spustení súťažnej hry.
 3. Porota vyhodnotí Súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia Súťaže a určí spomedzi Súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov.

V. Výhry

 1. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
 5. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 6. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

VI. Spôsob odovzdavania výhier

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom alebo telefonicky. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
 2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
 3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
 4. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
 5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
 6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov
  • za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
  • pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
  • pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@fishingbox.sk
 3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
 4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
 6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 2. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.fishingbox.sk
 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
 6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

Vernostný program

NAKUPOVAŤ U NÁS SA OPLATÍ!

Pripravili sme pre Vás bonusový program, vďaka ktorému môžete získať zľavu na Vaše ďalšie nákupy. Už ani euro nazmar! Za každý nákup dostanete body, ktoré môžete použiť v ďalšej objednávke alebo ich šetriť na väčšie zľavy a nakupovať tak za výhodné ceny.

AKO TO FUNGUJE?

ZA KAŽDÝCH 10€ DOSTANETE 1 BOD

Každý bod môžete premeniť na zľavu 0,10€ v ďalšom nákupe

Získajte body navyše registráciou na našej stránke alebo prihlásením sa na odber newslettra + 10 bodov!

 

VERNOSTNÁ ZĽAVA

 Vážime si každý jeden Váš nákup, preto za Vašu vernosť a opakované nákupy u nás, Vás odmeníme vernostnou zľavou.

Zľava závisí od výšky Vašich predchádzajúcich nákupov uskutočnených na eshope www.fishingbox.sk za posledných 12 mesiacov. Hodnota Vašich nákupov sa sčítava a po dosiahnutí stanovenej sumy získavate zľavu na nákup produktov.

VÝŠKA VERNOSTNEJ ZĽAVY

Hodnota predchádzajúcich nákupov za posledných 12 mesiacov vyššia ako:

od 150€ – zľava 5 %

od 500€  – zľava 15%

od 1000€  - zľava 25%

 

 

PRAVIDLÁ VERNOSTNÝCH ZLIAV

 • Vernostný program je určený len pre zákazníkov eshopu Fishingbox.sk.
 • Účasť vo vernostnom programe používateľa k ničomu nezaväzuje.
 • V prípade zrušenia , vrátenia alebo neprijatia objednávky nebude objednávka zaradená do vernostného programu.
 • Získané zľavy platia na celý nezľavnený sortiment v ponuke eshopu Fishingbox.sk
 • Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu alebo ho ukončiť.
 • Hodnota objednávok sa počíta za posledných 12 mesiacov

KDE MÔŽEM VIDIEŤ VERNOSTNÚ ZĽAVU?

 Výšku zľavy, na ktorú máte nárok, uvidíte započítanú priamo vo svojom košíku