Muškárenie

Muškárenie patrí k technike lovu, pri ktorej sa imituje hmyz, pohybujúci sa v okolí vodných tokov, hladiny a pod ňou. Štandardne sú to mušky, ale môžu to byť aj larvy hmyzu, ktorými sa živia ryby. Na tento typ lovenia rýb zaberú lipne, pstruhy, jalec, ale aj menšia hlavátka.

Muškárenie má niekoľko typov techník, podľa nahodenej nástrahy. Muškárenie „na sucho“ je typické vláčením mušky po hladine. Aby sa neponorila, musíme ju udržiavať v suchom stave. Tesne pod vodnou hladinou sa vláči muška pri muškárení „na mokro“.

Špeciálny typ muškárenia je nymfovanie. V tomto prípade je miesto mušky nástrahou malá nymfa alebo iný druh larvy. Tá sa so záťažou vlečie blízko dna alebo po dne.