Pilkre

Pilkre sa využijú najmä pri morskom rybolove. Pilkre pripomínajú podlhovasté, úzke, lesklé rybky, podobné sardinkám. Na jednom konci sú pilkre upevnené na vlasci, druhý koniec nesie háčiky. Pilkre tvoria základnú esenciálnu výbavu pri rybolove na otvorenom mori, pri love s nimi zaberajú najmä morské dravce.